Kontakt Sønderborg Harmonikaklub

  Orkesterleder og formand:
Alfred Renner, Fryndeshave 6, Fynshav, 6440 Augustenborg
Telefon:  4014 7403

E-mail:
alfred-renner@bbsyd.dk
 
  Kasserer: Knud Morsing, Th Brorsensvej 2C, 6430 Nordborg
Telefon: 6175 8623
E-mail:
km@sonderborg-harmonikaklub.dk
 
  Næstformand: Peter Laygardt, Svanestien 33 Langesø
 6430 Nordborg
Telefon: 2370 6734
E-mail:
pl@sonderborg-harmonikaklub.dk
 

Retur