Sønderborg Harmonikaklub - Arrangementskalender  2021-2022

Arrangementer i 2021

Fredag den 24. september - Frivillighedsdag Idrætscentret Nordborg

Søndag den 21. november - Adventskoncert i musikhuset på Skovvej

Mandag den 29. november - Adventskoncert Forsamlingsgården Vester Sottrup.

Arrangementer i 2022

Søndag den 24. april kl. 14:30 - Forårskoncert i musikhuset på Skovvej

Lørdag den 14. maj kl. 12:30 - Fest i by Nordborg

                                                                                                                                          

                                                                     Retur